Trois Colours: Rouge (Red) - Krzysztof Kieslowski - 1994